Welcome to

เว็บไซต์สนับสนุนคนรักร่วมเพศ

Home / รักร่วมเพศ / รักร่วมเพศถือเป็นความผิดปกติหรือไม่

รักร่วมเพศถือเป็นความผิดปกติหรือไม่

Homosexual

ยังคงเป็นคำถามที่คนทั่วโลกมีข้อสงสัยการรักร่วมเพศเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่ บางคนก็มองเป็นเรื่องธรรมดาของผู้คนในยุคนี้เพราะสังคมมีความเปิดกว้างมากขึ้น ความรักเป็นสิ่งสวยงามขอแค่มีความรักดีๆ ให้กันไม่ว่าจะเป็นความรักจากเพศไหนก็ย่อมเป็นเรื่องดีด้วยกันทั้งนั้น ขณะที่คนอีกกลุ่มก็มองการรักร่วมเพศเป็นสิ่งไม่ควรเกิดขึ้น นั่นเพราะมันคือความผิดธรรมชาติ ไม่สมเหตุสมผล เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย

แล้วสรุปรักร่วมเพศผิดหรือไม่

เอาเข้าจริงทุกอย่างมันจึงขึ้นอยู่กับการยอมรับของสังคมมากกว่าแต่ละสังคมนั้นมองคนรักร่วมเพศเอาไว้อย่างไร ยิ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและวิวัฒนาการต่างๆ พัฒนาไปไกลมากผู้ที่เป็นรักร่วมเพศยังจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองคือผู้ป่วยประเภทหนึ่ง หากถามในใจจริงๆ แล้วพวกเขาอยากเป็นแบบนี้หรือไม่ก็อาจมีคำตอบทั้งไม่อยากหรืออยากได้ทั้งสิ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดการเป็นคนรักร่วมเพศในมุมมองของคนจำนวนมากทั่วโลกหากคนเหล่านี้ไมได้ไปทำร้ายใคร ไม่ทำสิ่งชั่วร้ายต่อสังคมมันก็ไม่น่าจะสร้างปัญหาอะไรได้เลย กลับกันหากเป็นคนปกติรักเพศตรงข้ามแต่ไปทำร้ายคนอื่น ทำสิ่งไม่ดีต่อสังคมคนแบบนี้น่าจะสมควรถูกประณามมากกว่าด้วยซ้ำ อีกมุมมองหนึ่งก็ได้มีการระบุเอาไว้ว่ารักร่วมเพศไม่ใช่สิ่งผิดปกติสำคัญไม่ถือเป็นความผิดปกติทางจิตด้วย คำว่า เบี่ยงเบนทางเพศแท้จริงแล้วมักใช้กับคนชอบการร่วมเพศแบบผิดมนุษย์ วิตถาร เป็นต้น ส่วนคนรักเพศเดียวกันถูกมองเป็นความหลากหลายทางเพศมากกว่า จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่มนุษย์ที่มีความรู้สึกแบบนี้ สัตว์ทุกประเภทบนโลกก็สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแต่เราเองไม่ได้เคยไปรับรู้ถึงสิ่งที่พวกมันกระทำเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้จึงพอจะสรุปได้ว่ารักร่วมเพศจริงๆ แล้วมันก็คือธรรมชาติของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคนจะมองและแสดงออกต่อรักร่วมเพศเป็นอย่างไรมากกว่า

หากว่ากันตามพื้นฐานการใช้ชีวิตก็กล่าวไปว่าหากคนรักร่วมเพศไม่ได้ทำร้ายใครนั่นย่อมไม่ใช่สิ่งที่ผิด พวกเขาก็มีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับพวกเขาเป็น ไมได้สร้างความเดือดร้อนก็เท่ากับว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เท่าเทียมกันหมด ไม่จำเป็นต้องไปมองว่าใครดีไม่ดีจากการตัดสินแค่เรื่องของความชื่นชอบหรือรสนิยมเท่านั้น

To get the latest update of me and my works

>> <<