About Us

เว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับบุคคลรักร่วมเพศที่ถูกสังคมรังเกียจเราจึงหาวิธีช่วยที่จะบุคคลเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตเหมือนผู้คนทั่วไปได้ตามปกติเพราะกลุ่ม Clubesafo สนับสนุนอย่างเต็มที่แม้จะไม่มีผลตอบแทนแต่ด้วยการที่เห็นบุคคลเหล่านี้ใช้ชีวิตกับคู่รักได้อย่างมีความสุขทางเราเองก็สุขใจเช่นกันเพราะการที่เห็นคู่รักหวานๆ แบบนี้เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนเพราะเพศเหล่านี้ก็เป็นมนุษย์เช่นกันมีหัวใจเหมือนกันผิดเพียงแต่เกิดมาเลือกไม่ได้เท่านั้นเอง หากเค้าเลือกได้คงเลือกเพศที่เค้าอยากเป็นอยู่แล้วเพราะเหตุผลนี้ทางเราจึงได้หาวิธีที่จะทำให้สังคมทั่วไปมองเพศเหล่านี้เป็นคนเช่นเดียวกับทุกคนในโลกนี้เพราะการใช้ชีวิตที่ต้องกลัวสังคมรอบข้างนั้นมันน่ากลัว เราจึงอยากให้ท่านสร้างโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้สักครังหนึ่งแล้วคุณจะเห็นว่าความรักที่แท้จริงคึออะไร

To get the latest update of me and my works

>> <<