ว่ากันด้วยเรื่องรักร่วมเพศ

Homosexuality ste

          หากเรามองย้อนไปในอดีต การรักร่วมเพศดูจะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาด น่ารังเกียจ รวมถึงไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปมากนัก แต่ภายในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าทั่วโลกได้เปิดกว้าง และให้การยอมรับการมีตัวตนของกลุ่มคนรักร่วมเพศมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงอยากนำเสนอความหมายของ รักร่วมเพศ           Homosexual มีที่มาจากภาษากรีกโบราณ โดย “Homo” นั่นในภาษากรีก มีความหมายว่า เหมือนกัน และในภาษาละติน “Homo” หมายถึง เพศ           รักร่วมเพศ หรือที่เรารู้จักในชื่อภาษาอังกฤษ Homosexuality เป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์ในด้านเพศ ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึงกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการสนใจ หรือรู้สึกรักใคร่ในเพศเดียวกัน คนส่วนใหญ่มักจะเน้นความหมายไปในด้านรสนิยมทางเพศ หากแต่จริง ๆ แล้ว รักร่วมเพศนั้น หมายความรวมถึง พฤติกรรมด้านอารมณ์และจิตใจที่แสดงออกมาตามความชอบส่วนตัวที่ต่างจากอัตลักษณ์ของตัวเองด้วย ปัจจุบันได้มีการให้คำนิยามของ รักร่วมเพศไว้กว้างขึ้น โดยแยกกลุ่มบุคคลไว้ 3รูปแบบด้วยกัน นั้นคือ กลุ่มชายรักชาย หรือที่เรียกกันว่า เกย์ กลุ่มผู้หญิงที่มีรสนิยมทางเพศชื่นชอบผู้หญิงด้วยกัน เรียกกันว่า เลสเบี้ยน และ กลุ่มที่มีรสนิยมชื่นชอบ ให้ความสนใจทั้งในเพศหญิงและชาย ซึ่งเรียกว่า ไบเซกชวล ทั้งนี้ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้น โดยมีชื่อย่อว่า LGBT หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นการนำอักษรตัวแรกในพยัญชนะภาษาอังกฤษของแต่ละกลุ่มมารวมกัน คือ […]

Read More

สาเหตุและที่มาของ รักร่วมเพศ

Homosexuality web

              รักร่วมเพศ (homosexuality) หรือ พฤติกรรมหลากหลายทางเพศ (multisexual) นั้น ปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์ หรืองานวิจัยฉบับไหนที่สามารถยืนยันได้แน่ชัดถึงสาเหตุของพฤติกรรมเช่นนี้ของมนุษย์               หากมองย้อนไปในอดีตที่ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่รุ่งเรืองเทียบเท่าปัจจุบันนั้น บุคคลที่เป็นรักร่วมเพศ ในหลายเชื้อชาติโดยกำหนดสาเหตุพฤติกรรมแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละที่และช่วงเวลา เช่น พฤติกรรมร่วมเพศมาจากสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง แต่โดยส่วนมากจะยึดตามหลักความเชื่อทางศาสนา ซึ่งตามหลักศาสนาคริสต์และอิสลาม ล้วนแล้วแต่มีการระบุว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นบาปที่ติดตัวมา ในศาสนาพุทธเองก็มีการมองว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นบาปที่เกิดจากการทำความผิดในชาติก่อน แต่ปัจจุบันนั้นมุมมองด้านศาสนาบางประเทศให้การยอมรับมากขึ้น อย่างเมื่อไม่นานมานี้ได้มีคู่รักร่วมเพศขอแต่งงานกันภายในโบสถ์ของโปแตสแตน ในสหรัฐ ซึ่งเป็นนิกายที่มีการต่อต้านการรักร่วมเพศ หากแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ผู้คนในโบสถ์ รวมถึงบาทหลวง ต่างรู้สึกยินดีและชื่นชม ซึ่งทางบาทหลวงเองได้กล่าวว่า การที่คู่ชายรักร่วมเพศคู่นี้ขอแต่งงานกันภายในโบสถ์ เป็นเรื่องสวยงามและเป็นวิธีที่แสดงถึงความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อความรัก ซึ่งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทัศนติในเรื่องเพศ               ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ Dean Hamer นักพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล แห่งสถาบันแห่งชาติ แห่งรัฐแมรี่แลนด์ได้ทำการวิจัยออกมาและพบว่า การรักร่วมเพศ อาจจะเกิดจากพันธุกรรมบนโครโมโซมที่ Xq28 ซึ่งในงานวิจัยได้มีการค้นพบว่า ตำแหน่งของโครโมโซมนี้ มีส่วนกำหนดรสนิยมทางเพศ หากแต่ต่อมาได้มีการถกเถียงกัน และมีงานวิจัยฉบับอื่นออกมาโต้แย้ง ซึ่งมีการอธิบายความเกี่ยวโยงไว้หลากหลายด้านจึงทำให้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้               ถึงแม้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมรักร่วมเพศในสังคม แต่การที่มีนักวิชาการในด้านต่าง ๆ ออกมาให้ความสนใจ และศึกษารูปแบบพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้มากขึ้น ก็เป็นการช่วยกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปยอมรับและเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้แสดงทัศนติและมีสิทธิเท่าเทียมมากขึ้น ความเสี่ยงของกลุ่มบุคคลที่เป็นรักร่วมเพศ               กลุ่ม ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน (MSM) และ กลุ่ม […]

Read More

To get the latest update of me and my works

>> <<